Gydytojų sąrašas pagal specialybę „Vidaus ligų gydytojas“

Gydytojas Spaudo numeris Kvalifikacija
Dalia Dulksnienė 5043

Vidaus ligų gydytojas

Vanda Dumašienė 27984

Vidaus ligų gydytojas

Kostė Dumbrienė 3375

Vidaus ligų gydytojas

Laboratorinės medicinos gydytojas

Angelina Duoblienė 9656

Vidaus ligų gydytojas

Petrutė Dvarionienė 26829

Vidaus ligų gydytojas

Raimonda Džiautaitė 27244

Vidaus ligų gydytojas

Danutė Eičienė 2561

Vidaus ligų gydytojas

Aniceta Eigėlienė 5044

Vidaus ligų gydytojas

Šeimos gydytojas

Tatjana Elijošienė 119426

Medicinos gydytojas

Vidaus ligų gydytojas

Ramutė Embavičienė 122

Vidaus ligų gydytojas

Laimutė Ežerinskienė 316313

Vidaus ligų gydytojas

Gydytojas anesteziologas reanimatologas

Vilija Ežerskytė 15964

Vidaus ligų gydytojas

Audronė Fabijanskienė 18557

Šeimos gydytojas

Vidaus ligų gydytojas

Lilija Fedaravičienė 11553

Vidaus ligų gydytojas

Gydytojas endokrinologas

Marija Teresė Fedoravičiūtė 6918

Vidaus ligų gydytojas

Genadija Fedukovič 21715

Vidaus ligų gydytojas

Eugenija Filmanavičienė 12422

Vidaus ligų gydytojas

Larisa Fiodorova 25640

Vidaus ligų gydytojas

Liudmila Franckevičienė 119392

Vidaus ligų gydytojas

Dovilė Furmonavičienė 31173

Medicinos gydytojas

Vidaus ligų gydytojas

Marytė Gabrėnienė 394

Vidaus ligų gydytojas

Arvydas Gabrilavičius 14565

Vidaus ligų gydytojas

Ina Gaidamavičienė 24141

Vidaus ligų gydytojas

Irena Gaidamovič 19214

Vidaus ligų gydytojas

Olesia Gaidej-Pošavecka 26221

Vidaus ligų gydytojas

Medicinos gydytojas

Rita Gaidienė 13529

Vidaus ligų gydytojas

Eduardas Gaigalas 819

Vidaus ligų gydytojas

Egidijus Gaigalas 16020

Vidaus ligų gydytojas

Algimantas Gailiūnas 246

Gydytojas nefrologas

Vidaus ligų gydytojas

Algirdas Juozas Gailius 10975

Vidaus ligų gydytojas

Tatjana Galemskaja 25697

Vidaus ligų gydytojas

Vladislovas Galiauskas 4476

Vidaus ligų gydytojas

Genovaitė Agota Galkuvienė 4288

Vidaus ligų gydytojas

Snaiguolė Garmuvienė 21077

Vidaus ligų gydytojas

Jūratė Garšvienė 31413

Vidaus ligų gydytojas

Erika Gasiūnaitė 25785

Vidaus ligų gydytojas

Medicinos gydytojas

Vida Gasiūnienė 10813

Vidaus ligų gydytojas

Margarita Gaučienė 10569

Vidaus ligų gydytojas

Vilija Gavėnienė 19187

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Vidaus ligų gydytojas

Bronislava Gavutienė 25693

Vidaus ligų gydytojas

Rita Gedgaudienė 2661

Vidaus ligų gydytojas

Zigmas Gedvilas 10979

Šeimos gydytojas

Vidaus ligų gydytojas

Almantas Geležius 27253

Vidaus ligų gydytojas

Aleksandr Gembickij 13501

Šeimos gydytojas

Vidaus ligų gydytojas

Virginija Genevičienė 9693

Vidaus ligų gydytojas

Ala Geraskina 26176

Vidaus ligų gydytojas

Aušra Gervickaitė 24419

Vidaus ligų gydytojas

Alvyda Ona Gesaitienė 25451

Vidaus ligų gydytojas

Šeimos gydytojas

Margarita Getspudienė 1957

Vidaus ligų gydytojas

Kastytis Giedrikas 2429

Gydytojas kardiologas

Vidaus ligų gydytojas