Gydytojų sąrašas pagal specialybę „Gydytojas pulmonologas“

Gydytojas Spaudo numeris Kvalifikacija
Eugenija Aleksaitė 7517

Gydytojas pulmonologas

Odeta Aleksienė 17885

Gydytojas pulmonologas

Regina Aleksonienė 4846

Gydytojas pulmonologas

Renata Ambultienė 25878

Gydytojas pulmonologas

Medicinos gydytojas

Alfredas Bagdonas 25818

Gydytojas pulmonologas

Vidaus ligų gydytojas

Rasa Baikštienė 30436

Gydytojas pulmonologas

Medicinos gydytojas

Gintaras Balanda 27221

Gydytojas pulmonologas

Rūta Balčiuvienė 11113

Gydytojas pulmonologas

Jūratė Baranauskienė 4706

Gydytojas pulmonologas

Zenona Baranauskienė 10565

Gydytojas pulmonologas

Diana Barkauskienė 14169

Gydytojas pulmonologas

Vidaus ligų gydytojas

Veronika Bartosevičienė 20754

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Gydytojas pulmonologas

Ona Beniušienė 12882

Gydytojas pulmonologas

Elena Bernotienė 13401

Gydytojas pulmonologas

Vitalija Bernotienė 10123

Gydytojas pulmonologas

Virgainė Bielskienė 16239

Gydytojas pulmonologas

Audra Blažienė 3899

Gydytojas alergologas ir klinikinis imunologas

Gydytojas pulmonologas

Rasa Birutė Brazaitienė 966

Gydytojas pulmonologas

Gydytojas radiologas

Jovita Briedienė 16667

Gydytojas pulmonologas

Šeimos gydytojas

Jolanta Burdulytė 22256

Vidaus ligų gydytojas

Gydytojas pulmonologas

Vida Butkuvienė 10524

Gydytojas pulmonologas

Vita Joana Butnorienė 10939

Gydytojas pulmonologas

Regina Čekauskienė 5808

Gydytojas pulmonologas

Edvardas Danila 3685

Gydytojas pulmonologas

Valerija Edita Davidavičienė 7527

Gydytojas pulmonologas

Inga Davolienė 8885

Gydytojas pulmonologas

Irena Demšienė 7564

Gydytojas pulmonologas

Saulius Diktanas 31448

Gydytojas pulmonologas

Medicinos gydytojas

Laura Dirmantaitė 25781

Gydytojas pulmonologas

Medicinos gydytojas

Vilija Dyburienė 7218

Gydytojas pulmonologas

Aldona Dosinienė 25731

Gydytojas pulmonologas

Alvyra Draugelienė 11542

Gydytojas pulmonologas

Gražina Ona Duknauskienė 5365

Gydytojas pulmonologas

Dalija Salomėja Gaidamonienė 7515

Gydytojas pulmonologas

Svetlana Gamper 5370

Gydytojas pulmonologas

Eugenija Gaudiešienė 1780

Gydytojas pulmonologas

Regina Gauronskienė 11075

Gydytojas pulmonologas

Algirdas Gauronskis 11076

Gydytojas pulmonologas

Gydytojas radiologas

Romualda Gylienė 20278

Gydytojas radiologas

Gydytojas pulmonologas

Vita Globytė 11080

Gydytojas pulmonologas

Giedrė Grigienė 24648

Gydytojas pulmonologas

Medicinos gydytojas

Violeta Griškevičienė 12455

Gydytojas pulmonologas

Vidaus ligų gydytojas

Eugenija Guogienė 25071

Gydytojas pulmonologas

Birutė Gurauskienė 27828

Gydytojas pulmonologas

Deimantė Karaliūtė 26233

Gydytojas pulmonologas

Medicinos gydytojas

Jurgita Jackutė 26450

Gydytojas pulmonologas

Medicinos gydytojas

Laimutė Jacunskienė 7561

Gydytojas pulmonologas

Raisa Jakovleva 8057

Gydytojas pulmonologas

Jūratė Jakubauskienė 8195

Gydytojas pulmonologas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Renata Jakubauskienė 19834

Gydytojas pulmonologas