Gydytojų sąrašas pagal specialybę „Gydytojas neurologas“

Gydytojas Spaudo numeris Kvalifikacija
Nina Gorlina 3862

Gydytojas neurologas

Milda Ona Gustainienė 6934

Gydytojas neurologas

Edmundas Vladislovas Jakštas 12401

Gydytojas neurologas

Regina Janulienė 19494

Gydytojas neurologas

Anatolijus Jegorovas 6224

Gydytojas neurologas

Angelė Jokšienė 703

Gydytojas neurologas

Arvydas Juršėnas 14011

Gydytojas neurologas

Gydytojas neurologas

Algirdas Kaukėnas 2673

Gydytojas neurologas

Nina Kaukienė 490

Gydytojas neurologas

Genovaitė Kazickienė 26095

Gydytojas neurologas

Aleksandras Kičas 26710

Gydytojas neurologas

Aleksandras Kirjazovas 17287

Gydytojas neurologas

Regina Stefanija Kirkilienė 26716

Gydytojas neurologas

Gydytojas vaikų ir paauglių psichiatras

Anastasija Kiseliova 25283

Medicinos gydytojas

Gydytojas neurologas

Stanislovas Knyzelis 7869

Gydytojas neurologas

Danutė Kučinskienė 19387

Gydytojas neurologas

Dijana Kuzienė 20108

Gydytojas neurologas

Linas Leonas 23622

Gydytojas neurologas

Pranciška Ona Lukianskytė 504

Gydytojas neurologas

Ramutė Lukošiūtė 19084

Gydytojas neurologas

Audronė Markovaitė 15613

Gydytojas neurologas

Sigitas Antanas Maslauskas 4055

Gydytojas neurologas

Birutė Bronė Maslauskienė 25542

Gydytojas neurologas

Nijolė Matulevičienė 119328

Gydytojas neurologas

Irena Mikšienė 4769

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Gydytojas neurologas

Olga Narbutienė 25562

Gydytojas neurologas

Palma Palionienė 18719

Gydytojas neurologas

Tamara Ponamariova 24103

Gydytojas neurologas

Danutė Repšienė 27416

Gydytojas neurologas

Janina Ruplienė 5185

Gydytojas neurologas

Asta Sartauskaitė 11328

Gydytojas neurologas

Filimena Slautienė 28083

Gydytojas neurologas

Audronė Meilutė Smalskienė 7092

Gydytojas neurologas

Vladimir Smirnov 2091

Vidaus ligų gydytojas

Gydytojas neurologas

Irena Geodencija Spiridonovienė 28117

Gydytojas neurologas

Jolanta Stankevičiūtė 24266

Medicinos gydytojas

Gydytojas neurologas

Algis Stravinskas 10890

Gydytojas neurologas

Bronė Šebekienė 5216

Gydytojas neurologas

Birutė Šeškevičienė 11377

Gydytojas neurologas

Liudvikas Urbas 119107

Gydytojas neurologas

Janina Laimutė Vaičiulienė 13384

Gydytojas neurologas

Pavelas Venskus 117975

Gydytojas neurologas

Leokadija Rita Žičiuvienė 25684

Gydytojas neurologas

Nijolė Žindžiuvienė 25685

Gydytojas neurologas