Gydytojų sąrašas pagal specialybę „Gydytojas neurologas“

Gydytojas Spaudo numeris Kvalifikacija
Jurgita Aleknaitė 25363

Gydytojas neurologas

Medicinos gydytojas

Lina Aleknaitė 25766

Gydytojas neurologas

Medicinos gydytojas

Raimundas Aleknavičius 26096

Gydytojas neurologas

Miglė Ališauskienė 14273

Gydytojas neurologas

Vyda Joana Andreikėnienė 13533

Gydytojas neurologas

Antanas Andrikonis 12197

Gydytojas neurologas

Rasa Andriušytė 14205

Gydytojas neurologas

Pavel Arefjev 30656

Gydytojas neurologas

Medicinos gydytojas

Regina Areliūnienė 13813

Gydytojas neurologas

Judita Atkočaitienė 16145

Gydytojas neurologas

Genovaitė Auglytė 15182

Gydytojas neurologas

Liudmila Avdonina 9615

Gydytojas neurologas

Laima Bačkierienė 3745

Gydytojas neurologas

Rozita Bagdonienė 14571

Gydytojas neurologas

Daiva Bagurskienė 14759

Gydytojas neurologas

Dalia Balčiūnienė 19513

Gydytojas neurologas

Rima Balčytytė 30661

Gydytojas neurologas

Medicinos gydytojas

Virgilija Baliulevičienė 27196

Gydytojas neurologas

Rita Balkaitienė 17036

Gydytojas neurologas

Larisa Balkuvienė 19384

Gydytojas neurologas

Renata Balnytė 24155

Gydytojas neurologas

Virginija Balskuvienė 1407

Gydytojas neurologas

Vaida Budvytytė 26215

Gydytojas neurologas

Medicinos gydytojas

Romualdas Kazys Baranauskas 6369

Gydytojas neurologas

Tatjana Baranauskienė 22454

Gydytojas neurologas

Rasa Baravykaitė 13274

Gydytojas neurologas

Violeta Bašinskienė 24060

Gydytojas neurologas

Romualdas Baubinas 13888

Gydytojas neurologas

Darius Baublys 119668

Gydytojas neurologas

Rūta Beinaravičienė 1579

Gydytojas neurologas

Justina Berkmanienė 25881

Gydytojas neurologas

Zita Bertašienė 9322

Gydytojas neurologas

Ilona Bičkuvienė 4304

Gydytojas neurologas

Viktor Bykov 119054

Gydytojas neurologas

Liuda Blavieščiūnienė 21226

Gydytojas neurologas

Marija Blažienė 1021

Gydytojas neurologas

Loreta Bleizgienė 10167

Gydytojas neurologas

Cezarijus Boim 11493

Gydytojas neurologas

Nomeda Budrikienė 12066

Gydytojas neurologas

Valda Buivienė 2026

Gydytojas neurologas

Gintaras Bukauskas 9298

Gydytojas neurologas

Violeta Bulavienė 13406

Gydytojas neurologas

Audronė Bunevičienė 13646

Gydytojas neurologas

Aloyzas Stasys Butkus 143

Gydytojas neurologas

Vitalija Cholomskienė 13138

Gydytojas neurologas

Lina Regina Cironkienė 25689

Gydytojas neurologas

Loreta Čepukienė 12205

Gydytojas neurologas

Danutė Čepulienė 4454

Gydytojas neurologas

Eva Čėsnienė 24538

Gydytojas neurologas

Antanas Česnulevičius 24553

Gydytojas neurologas