Gydytojų sąrašas pagal specialybę „Gydytojas neonatologas“

Gydytojas Spaudo numeris Kvalifikacija
Ilona Aldakauskienė 21380

Gydytojas neonatologas

Vaida Aleksandravičienė 30127

Vaikų ligų gydytojas

Gydytojas neonatologas

Medicinos gydytojas

Violeta Aleksandravičienė 24961

Gydytojas neonatologas

Danutė Ališankienė 12851

Gydytojas neonatologas

Liudmila Antanavičiūtė 319

Gydytojas neonatologas

Irena Babrauskienė 3730

Gydytojas neonatologas

Rimutė Balnienė 11472

Gydytojas neonatologas

Lilija Banėnienė 23844

Vaikų ligų gydytojas

Gydytojas neonatologas

Rimanta Beišienė 5676

Gydytojas neonatologas

Arvydas Beleckas 32208

Gydytojas neonatologas

Medicinos gydytojas

Jolita Biliuvienė 17495

Gydytojas neonatologas

Vaikų ligų gydytojas

Regina Bitinienė 139

Gydytojas neonatologas

Vaikų ligų gydytojas

Raminta Stefanija Bondzinskaitė 15707

Vaikų ligų gydytojas

Gydytojas neonatologas

Rasa Brinkis 18753

Gydytojas neonatologas

Jūratė Buinauskienė 11501

Gydytojas neonatologas

Vaikų ligų gydytojas

Albina Bulaukienė 12783

Gydytojas neonatologas

Irina Busarėva 17949

Gydytojas neonatologas

Natalija Bušina 23182

Gydytojas neonatologas

Vaikų ligų gydytojas

Medicinos gydytojas

Vladimiras Chijenas 4853

Gydytojas neonatologas

Jūratė Cikanavičienė 4852

Gydytojas neonatologas

Rasa Čeponienė 18291

Gydytojas neonatologas

Vaikų ligų gydytojas

Virginija Černiauskaitė 16722

Vaikų ligų gydytojas

Gydytojas neonatologas

Aušra Černiūtė 21623

Gydytojas neonatologas

Vaikų ligų gydytojas

Svetlana Dauengauer-Kirlienė 25378

Gydytojas neonatologas

Vaikų ligų gydytojas

Medicinos gydytojas

Andrius Daukša 18253

Gydytojas neonatologas

Edita Daunienė 24675

Vaikų ligų gydytojas

Gydytojas neonatologas

Medicinos gydytojas

Gražina Dirmantienė 1770

Gydytojas neonatologas

Jolanta Dirsienė 24960

Gydytojas neonatologas

Nijolė Drazdienė 18036

Gydytojas neonatologas

Violeta Drejerienė 8855

Gydytojas neonatologas

Vaikų ligų gydytojas

Renata Starapolskytė 30961

Vaikų ligų gydytojas

Gydytojas neonatologas

Medicinos gydytojas

Sigutė Džiugelienė 10968

Gydytojas neonatologas

Vaikų ligų gydytojas

Rita Fabijonavičienė 21449

Vaikų ligų gydytojas

Gydytojas neonatologas

Vaikų ligų gydytojas

Stella Fedurtsya 23689

Vaikų ligų gydytojas

Gydytojas neonatologas

Renata Fiodorovienė 26437

Gydytojas neonatologas

Vaikų ligų gydytojas

Medicinos gydytojas

Giedrė Leontina Frankienė 9360

Gydytojas neonatologas

Jurgita Garčinskienė 26569

Vaikų ligų gydytojas

Gydytojas neonatologas

Medicinos gydytojas

Rasa Garuckienė 14755

Gydytojas neonatologas

Rasa Garunkštienė 16871

Gydytojas neonatologas

Danguolė Gedgaudienė 18582

Gydytojas neonatologas

Virginija Gedvilienė 14140

Gydytojas neonatologas

Vilija Gelžinienė 6801

Gydytojas neonatologas

Virginija Gelžinienė 13332

Gydytojas neonatologas

Jolanta Angelė Gineikienė 16578

Gydytojas neonatologas

Rolanda Girdėnienė 12467

Gydytojas neonatologas

Natalja Grigorjeva 12402

Gydytojas neonatologas

Gyta Gružauskaitė 17735

Vaikų ligų gydytojas

Gydytojas neonatologas

Rymanta Gudaitienė 4874

Vaikų ligų gydytojas

Gydytojas neonatologas

Renė Gudauskienė 2865

Vaikų ligų gydytojas

Gydytojas neonatologas

Vilma Ivanauskienė 24668

Vaikų ligų gydytojas

Gydytojas neonatologas

Medicinos gydytojas