Gydytojų sąrašas pagal specialybę „Gydytojas nefrologas“

Gydytojas Spaudo numeris Kvalifikacija
Kristina Abraitytė Damažeckienė 18273

Gydytojas nefrologas

Dalia Aleknienė 5413

Gydytojas nefrologas

Loreta Aleknienė 18812

Gydytojas nefrologas

Sigita Anisko 26242

Gydytojas nefrologas

Medicinos gydytojas

Eglė Ašakienė 17889

Gydytojas nefrologas

Rūta Žiužnytė 31394

Gydytojas nefrologas

Medicinos gydytojas

Gintarė Bagdonavičiūtė 26565

Gydytojas nefrologas

Medicinos gydytojas

Sigutė Bagdonienė 14778

Vidaus ligų gydytojas

Gydytojas nefrologas

Jurgita Bakanauskaitė-Kisielienė 30809

Gydytojas nefrologas

Medicinos gydytojas

Vilma Balčiuvienė 24810

Gydytojas nefrologas

Medicinos gydytojas

Janina Gražina Baležantienė 8798

Gydytojas nefrologas

Danutė Bilotienė 13976

Gydytojas nefrologas

Ernesta Brazdžiūtė 30676

Gydytojas nefrologas

Medicinos gydytojas

Ilona Bučionienė 217268

Gydytojas nefrologas

Ksenija Gecevičiūtė 30191

Gydytojas nefrologas

Medicinos gydytojas

Inga Arūnė Bumblytė 12058

Gydytojas nefrologas

Soneta Burbaickaja 17890

Vidaus ligų gydytojas

Gydytojas nefrologas

Asta Burčiuvienė 24165

Gydytojas nefrologas

Medicinos gydytojas

Ernestas Butautas 30458

Gydytojas nefrologas

Medicinos gydytojas

Eglė Dalinkevičienė 23885

Gydytojas nefrologas

Renata Pakalnytė 21733

Gydytojas nefrologas

Vidaus ligų gydytojas

Arvydas Dargevičius 20139

Gydytojas nefrologas

Vilija Deimantavičienė 15735

Gydytojas nefrologas

Mindaugas Diržinauskis 9700

Gydytojas nefrologas

Žydrė Dobilinskienė 17363

Gydytojas nefrologas

Vidaus ligų gydytojas

Rasa Dobrovolskienė 28101

Gydytojas nefrologas

Rytė Eleonora Draginienė 28080

Vidaus ligų gydytojas

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Gydytojas nefrologas

Rūta Gineikaitė 30474

Gydytojas nefrologas

Medicinos gydytojas

Sofja Dubovskaja 13743

Gydytojas nefrologas

Lina Dvaranauskaitė 25256

Medicinos gydytojas

Gydytojas nefrologas

Algimantas Gailiūnas 246

Gydytojas nefrologas

Vidaus ligų gydytojas

Ona Gaišienė 8094

Gydytojas nefrologas

Eglė Gaupšienė 10807

Gydytojas nefrologas

Nerita Girdauskienė 13523

Gydytojas nefrologas

Rasa Gofmanaitė 30199

Gydytojas nefrologas

Medicinos gydytojas

Joana Grabauskienė 27551

Gydytojas nefrologas

Saulius Gražulis 23684

Gydytojas nefrologas

Laima Griciūtė 16910

Klinikinės toksikologijos gydytojas

Gydytojas nefrologas

Ramunė Grigienė 15943

Gydytojas nefrologas

Elita Gruodytė 17149

Gydytojas nefrologas

Dalia Indriūnienė 24955

Vidaus ligų gydytojas

Gydytojas nefrologas

Larisa Jakštienė 28045

Vidaus ligų gydytojas

Gydytojas nefrologas

Asta Janavičienė 25244

Medicinos gydytojas

Gydytojas nefrologas

Sonata Jančienė 20822

Vidaus ligų gydytojas

Šeimos gydytojas

Gydytojas nefrologas

Danutė Jankauskaitė 19245

Gydytojas nefrologas

Laima Juodeikienė 16228

Vidaus ligų gydytojas

Gydytojas nefrologas

Džiuljeta Jurėnienė 21635

Gydytojas nefrologas

Asta Kantoravičienė 15543

Gydytojas nefrologas

Almina Kasiliauskienė 16505

Gydytojas nefrologas

Sigita Kazakevičienė 16238

Gydytojas nefrologas