Gydytojų sąrašas pagal specialybę „Gydytojas endokrinologas“

Gydytojas Spaudo numeris Kvalifikacija
Agnė Abraitienė 222362

Gydytojas endokrinologas

Inga Aleknaitė 31421

Gydytojas endokrinologas

Medicinos gydytojas

Galina Apanel 13240

Vidaus ligų gydytojas

Gydytojas endokrinologas

Regina Arlauskienė 134

Gydytojas endokrinologas

Audronė Augustėnienė 17221

Vidaus ligų gydytojas

Gydytojas endokrinologas

Lina Augutienė 25425

Gydytojas endokrinologas

Medicinos gydytojas

Jolanta Bacevičienė 15987

Gydytojas endokrinologas

Daina Bagdonienė 13248

Gydytojas endokrinologas

Airida Audronė Bagdžiūnienė 8893

Gydytojas endokrinologas

Eglė Balčiūtė 24578

Gydytojas endokrinologas

Medicinos gydytojas

Kristina Baltramonaitienė 22225

Gydytojas endokrinologas

Egidija Baltrušaitienė 4424

Gydytojas endokrinologas

Lina Barsienė 20553

Gydytojas endokrinologas

Nijolė Bartkevičienė 46

Vidaus ligų gydytojas

Gydytojas endokrinologas

Arvydas Baublys 27198

Vidaus ligų gydytojas

Gydytojas endokrinologas

Justė Beišytė 30665

Gydytojas endokrinologas

Medicinos gydytojas

Julija Bernotaitė 22429

Gydytojas endokrinologas

Janina Buožienė 1953

Gydytojas endokrinologas

Vidaus ligų gydytojas

Gina Emilija Butkuvienė 9309

Gydytojas endokrinologas

Jūratė Butnorienė 21276

Gydytojas endokrinologas

Elena Čebelytė 25776

Medicinos gydytojas

Gydytojas endokrinologas

Jonas Čeponis 25250

Gydytojas endokrinologas

Medicinos gydytojas

Vilija Danylaitė 31627

Gydytojas endokrinologas

Medicinos gydytojas

Evalda Danytė 14955

Vidaus ligų gydytojas

Gydytojas endokrinologas

Vytautas Dargis 217138

Gydytojas endokrinologas

Vidaus ligų gydytojas

Laura Daugintytė-Petrušienė 23570

Gydytojas endokrinologas

Dalia Daukšienė 24171

Gydytojas endokrinologas

Medicinos gydytojas

Violeta Marija Dautaraitė 10517

Gydytojas endokrinologas

Irena Degutienė 15589

Vidaus ligų gydytojas

Gydytojas endokrinologas

Natalija Denisova 15446

Gydytojas endokrinologas

Vida Dragūnienė 13164

Gydytojas endokrinologas

Vidaus ligų gydytojas

Rūta Dubosienė 24752

Gydytojas endokrinologas

Medicinos gydytojas

Lida Duderienė 244

Gydytojas endokrinologas

Vidaus ligų gydytojas

Vigantas Dunauskas 10787

Gydytojas endokrinologas

Lilija Fedaravičienė 11553

Vidaus ligų gydytojas

Gydytojas endokrinologas

Miglė Francaitė-Daugėlienė 25897

Gydytojas endokrinologas

Medicinos gydytojas

Sigita Gailiūnienė 17169

Gydytojas endokrinologas

Ieva Gailytė 24731

Gydytojas endokrinologas

Medicinos gydytojas

Danutė Gedutienė 24539

Gydytojas endokrinologas

Milda Girdžiūtė 31459

Gydytojas endokrinologas

Medicinos gydytojas

Aleksandra Gražienė 23869

Gydytojas endokrinologas

Saulius Grigonis 12702

Gydytojas endokrinologas

Rita Grinkevičienė 28128

Gydytojas endokrinologas

Šeimos gydytojas

Vidaus ligų gydytojas

Dalė Joana Grudzinskienė 11590

Gydytojas endokrinologas

Vidaus ligų gydytojas

Regina Gruodytė 27267

Gydytojas endokrinologas

Rasa Gustaitė 18001

Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas

Gydytojas endokrinologas

Rasa Jackūnienė 14163

Gydytojas endokrinologas

Neli Jakubonienė 13249

Gydytojas endokrinologas

Danguolė Jankuvienė 11157

Vidaus ligų gydytojas

Gydytojas endokrinologas

Stanislava Jokubaitytė 1901

Gydytojas endokrinologas